Op Paaszondag 04 april werd de Paasdienst gehouden. Een bijzondere dienst met de nieuwe Paaskaars die deze morgen bij de Paaswake is aangestoken. En een uitbundige bloemenpracht.

Een dienst waarin we horen van de opstanding van Jezus. Van de schok van het ontdekken dat het graf leeg is en de grote verwondering en blijdschap van zijn herrijzen.

Ook de dienst waarbij de Paaskaars van 2020 wordt weggegeven. En deze keer aan Reinder Bouma die daar zeker niet op gerekend had.

Maar ook een dienst van het herdenken van het overlijden van Bertus Kuperus. Hij is herdacht en er is een kaarsje voor hem in de kapel gezet.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/03/2021-04-04-liturgie-pasen..pdf
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e collecte is voor Kerk in Actie Zuid-Afrika. Zie voor meer informatie: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/ U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Actie Zuid-Afrika.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijk werk.