Op Witte Donderdag kwamen wij in de avond bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum. In de dienst ging het over een nieuw begin/bevrijding, de voetwassing en het avondmaal. Tijdens de preek werden wij stil bij het schilderij van Ford Maddox Brown dat hij maakte over de voetwassing.

Samen vierden wij het avondmaal. In het liturgische bloemstuk kwam dit tot uitdrukking door de glazen wijn en de korenaren.

Aan het einde van de dienst werd door da Wiebrig de Boer Romkema de stola afgelegd. In stilte verlieten wij de kerk… Na de dienst is de liturgische tafel leeg gemaakt….

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:  https://kerkinwirdum.files.wordpress.com/2021/03/2021-04-01-liturgie-witte-donderdag-1.pdf
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e is voor de diaconie.   U kunt uw bijdrage overmaken op:  NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum.

De 2e collecte voor het kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op:  NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o.

Een kort overzicht van de kerkdiensten in de stille week en Pasen vindt u op: https://kerkinwirdum.com/2021/03/28/diensten-in-de-stille-week/