Onze voorganger in de kerkdienst in Wirdum op Palmpasen was da. Wiebrig de Boer Romkema.  We stonden stil bij het liturgisch bloemstuk en het zevende werk van barmhartigheid: ‘De doden begraven’. 

In de preek gaat het over de vrouw die bij Jezus kwam terwijl zijn discipelen bij hem waren. Ze brak een flesje met nardusolie en giet dat over het hoofd van Jezus. Deze olie was een vermogen waard. De overige aanwezigen waren hier niet over te spreken… Dat geld kon toch beter worden besteed? Hun mening werd ongezouten gegeven. Tegenwoordig zou dat op twitter en facebook gezet worden. Maar daar had Jezus wel een antwoord op. Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken hoe dit verder ging.

Palmpasen. Door de kinderen van de zondagsschool waren palmpaasstokken gemaakt. De kleinste groep kwam ons de stokken laten zien en konden ons goed uitleggen wat het allemaal betekende. Toen wij naar buiten kwamen stond daar de overige kinderen met hun palmpaasstokken.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het komt te staan op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:  2021-03-28 Liturgie Palmzondag
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e is voor Kerk in Actie: JOP. Zie ook:  https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/   U kunt uw bijdrage overmaken op:  NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: JOP.
De 2e collecte voor het onderhoud van de gebouwen. U kunt u bijdrage overmaken op:  NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Onderhoud gebouwen.