Ds Gerrit de Haan ging voor in de kerkdienst in Wirdum op zondag 21 maart. Zijn toga was hij vergeten maar de stola laat zien in welke tijd wij leven. Bij aanvang van de dienst werd uitleg gegeven over het liturgisch bloemstuk….

In de lezing ging het over de heer die zijn talenten geeft aan zijn dienaren en zelf op reis gaat. Bij terugkomst rekent hij met hen af en leggen ze verantwoording af. Het gaat hier om de houding van de dienaren. Onbevangen werden de talenten gegeven en hoe onbevangen ga je er dan mee om? De verhouding tussen deze heer en zijn dienaren is niet één van baas en slaaf. En door deze parabel heen wordt gewezen of het feestmaal dat te wachten staat….

 

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-03-21 Liturgie. Gerrit de Haan
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e is voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat. Deze keer een actie voor Indonesië. Meer informatie vindt u op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/betere-voedselvoorziening-door-duurzame-landbouw/   U kunt uw bijdrage overmaken op:  NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Indonesië.

De 2e collecte voor het eigen  kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op:  NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijke werk.