Op de 4e zondag van de 40 dagentijd ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Tijdens deze dienst werd uitleg gegeven bij het liturgisch bloemstuk dat bij deze zondag hoort. En er werd gelezen over kleding. Kleding die wij nodig hebben. Wie kent niet het verhaal van Sint Maarten die de bedelaar zijn halve mantel gaf. Naakt is ook onbeschermd en kwetsbaar. Ook in onze maatschappij. Behalve voedselbanken (de voedselmand staat deze maand bij de Superrr) zijn er ook kledingbanken.

Om de hele dienst te bekijken en beluisteren kunt u, nog vier weken, terecht op: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u ook meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-03-14, Liturgie – 4e zondag in de veertigdagentijd
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte: De 1e is voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat.  Toelichting: De armoede in Nederland neemt toe. Kerken zijn op veel plaatsen actief bij voedselbanken, kledingbanken en hulpverlening. Ondersteuning daarbij is van harte welkom. Zie ook op: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ondersteuning-diaconaat-in-arme-regios/  U kunt uw bijdrage overmaken op:  NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v Diaconie PKN Wirdum e.o. onder vermelding van: Binnenlands diaconaat

De 2e collecte voor het eigen  kerkelijke werk. U kunt u bijdrage overmaken op:  NL87 RABO 0152 8786 37 T.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding: Kerkelijke werk.