Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandag hebben we een online kerkenraadsoverleg gehad. Enkele zaken die ik eruit kan lichten:
Het is fijn dat we weer op reservering, max.30 kerkgangers kunnen ontvangen! Via onze dominee hoorden we dat dit, in de ons omringende kerken nog niet overal gebeurt.
Het zingen beperken we nog tot de voorganger en een enkele voorzanger.
We hebben waarschijnlijk het meest beperkende achter ons!
Ook voor de Paascyclus geldt dat u aanwezig kunt zijn op reservering.
Vanuit de diaconie hoorden we dat de gemeenteleden erg royaal zijn geweest met schenken! Wat prachtig dat u ook via uw gaven betrokkenheid hebt getoond bij uw medemensen.

In april starten we weer de ambstdragersverkiezingen op. Door de corona-maatregelen volgt deze best snel op de bevestiging afgelopen december van 3 nieuwe ambtsdragers. Nadere informatie volgt nog. Om persoonlijke redenen treed ik vroegtijdig af.
De zondagschool is weer begonnen en Jeugd ‘draait’ nog online.

En tot slot: Gemeenteleden die verhuizen, kunnen aangeven bij hun wijkouderling of de scriba als ze verbonden willen blijven als voorkeurslid van onze gemeente. Dit moet aangevraagd worden, anders worden degenen die verhuizen automatisch ingeschreven bij de kerkelijke gemeente van hun nieuwe woonplaats.

Ik wens u allen een goede 40-dagentijd waarin ook de hoop mag gloren dat we weer ‘lichtere’ tijden tegemoet gaan.

Houd Moed

Soms lijkt het alsof er geen uitzicht is,
de toekomst duister is,
het niet meer goed kan komen.

Soms lijkt het alsof de wereld stilstaat,
deuren dichtgaan,
er geen dromen meer zijn om te dromen.

Toch komt er een dag,
een glimlach onverwacht,
het donker zal verdwijnen.

Houd moed, het komt goed.
Durf te geloven,
de zon zal weer gaan schijnen!

Hartelijke groet,
Catharina van der Graaf, voorzitter