De Friese classispredikant Wim Beekman schrijft wekelijks een spirituele column in de Leeuwarder Courant. In het afgelopen jaar heeft corona in veel van zijn columns sporen van het virus achtergelaten. Ze beschrijven het dagelijks leven en geloven dat zomaar broos is geworden. Met de vrees, de verwarring en de nieuwe krachten die dit in ons naar boven haalt.

Deze gebundelde columns uit een bewogen tijd zijn een spiegel van geloven in tijden van corona. Als het leven broos wordt is een hulpmiddel voor wie zich in de vastentijd wil bezinnen op de ziel van leven, sterven en opstaan. Voor iedere dag tussen Aswoensdag en Pasen is ook een column uit de pre-coronatijd afgedrukt. Alle over het kwetsbare bestaan. Immers, broosheid is van alle tijden.

Voor het bestellen van dit boek zie: https://www.bruna.nl/boeken/als-het-leven-broos-wordt-9789493161542  of via de eigen boekhandel.
ISBN:
9789493161542