Bijna één jaar geleden werd in de eeuwenoude Sint Martinuskerk een kerkdienst gehouden ter gelegenheid van de biddag voor gewas en arbeid.

Op woensdag 11 maart 2020 werd de laatste ‘normale’ kerkdienst gehouden voor de coronamaatregelen volop in werking werden gesteld. Deze dienst zaten wij nog met elkaar in de kerk. Samen zongen wij… niet wetend dat dit de laatste dienst was zonder bijzondere maatregelen. Aan het einde van de dienst wordt al aangegeven dat er nu geen handen meer worden geschud. Het zon-dagboek van deze avond sluit af met de tekst: Vanavond volgen wij het advies van de overheid op om elkaar bij de uitgang geen hand te geven. Verrassend genoeg ontstaan er spontaan creatieve begroetingen! Een terugblik op die avond met foto’s en een link om het zon-dagboek van die avond te bekijken.

De foto’s van biddag 2020: