Op de grijze zondag van de 7e maart waren er weer maximaal 30 bezoekers welkom bij de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in deze dienst.

Wij stonde stil bij het liturgisch bloemstuk. En er werd gelezen uit de Bijbel. De 10 geboden en over werken van barmhartigheid. Deze zondag over de vreemdeling. Welke veiligheid geven wij de vreemdeling? En staan wij erbij stil dat wij zelf ook een vreemdeling zijn voor die vreemdeling… In het bloemstuk zit een nestje, symbool van veiligheid.

De hele dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-03-07 Liturgie 
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor Kerk in Actie voor Libanon.
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending en missionaire gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Libanon.

De 2e collecte voor het  kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op:  NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. PKN Wirdum e.o. onder vermelding van Kerkelijk werk.