Beste gemeenteleden,

Vorige week kwam de 13e coronabrief van de classis binnen en stond het bericht 20210225; Corona Nieuwsbrief 13 ook in de kranten: binnen de kerken is enige versoepeling van de maatregelen mogelijk!

Dat betekent dat het voor komende zondag 7 maart weer mogelijk is om via reservering in de kerk aanwezig te zijn bij de erediensten! Heel fijn dat dit weer kan, zeker nu we in de 40-dagen tijd zijn aangekomen.

Samenzang is nog niet mogelijk, maar voorzang (max.4 personen) wel! De kerkenraad bespreekt op maandag 8 maart ons beleid t.a.v. voorzang in onze diensten en de mogelijkheden t.a.v. muzikale bijdragen aan de diensten op blaasinstrumenten.

Op zondag 7 maart zal er een combinatie zijn van luisterliederen en voorzang door ouderling en voorganger.

De kerkenraad.

20210225; Corona Nieuwsbrief 13