Op de 2e zondag van de 40 dagentijd ging ds. Wytze Ypma uit Franeker voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

De lezingen gingen over de regenboog als symbool dat er niet meer een zondvloed zal komen en over Jezus die de door de Geest de woestijn in werd gedreven. Hier werd hij 40 dagen op de proef gesteld door satan. Veertig dagen staat symbool voor een mensenleven. Daarna gaat Jezus niet naar de belangrijke plaats Jeruzalem maar naar Galilea. Hij ging naar de mensen om daar zijn boodschap te brengen. En er werd in gegaan op bekering. Daarbij hoef je niet God te vinden.. maar laat God jou vinden…

De hele dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden:
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor Missionair werk.
De 2e is voor:   Onderhoud gebouwen.

Toelichting op de 1e collecte.  Missionair werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Missonair werk

De 2e collecte voor het  kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op:  NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending en missionaire commissie PKN Wirdum eo onder vermelding Missionair werk.