Het was de 1e zondag van de 40 dagentijd. Ds Beintema uit Leeuwarden ging voor in de kerkdienst in Wirdum. De voorganger stond stil bij het prachtig liturgische bloemstuk. De bloemen hoorden eigenlijk ‘Vergeet-mij-nietjes’ te zijn. Dat lukt nu nog niet en er is gekozen voor sneeuwklokjes.

De lezingen gingen onder andere uit Maleachi, Matheüs en Marcus. Dat ging o.a. over Jezus die met zijn discipelen de berg opgaat. En daar zien zijn leerlingen hem in een geweldig wit kleed en zien zij Mozes en Elia bij hem staan… En er klinkt een stem: “Deze is mijn Zoon. Hoort naar hem“.

De dienst terugluisteren? Het zon-dagboek bekijken en lezen?

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-02-21 Liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor Kerk In Actie: Noodhulp Moldavië
De 2e is voor:   kerkelijk werk

Toelichting op de 1e collecte.  Kerk in actie.
Door de economische situatie zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Moldavië.

De 2e collecte voor het  kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding kerkelijk werk.