Een met zon overgoten Valentijnsdag, vrieskou, sloten en vaarten bedekt met ijs en enthousiaste schaatsers: tegen deze achtergrond vond ook vanmorgen de online kerkdienst plaats in de Sint Martinuskerk in Wirdum onder leiding van onze predikant, da. Wiebrig de Boer -Romkema. De lezingen kwamen uit Psalm 32 en Marcus 1 (verzen 40-45). Prachtige luisterliederen waren er van Leonie Jansen (Licht dat ons aanstoot in de morgen) en Stef Bos (Ik heb je lief). Met hier en daar verwijzingen naar de opbloeiende levenslust van jong en oud op deze mooie winterdagen werd de inhoud van de Bijbellezingen nader bekeken en uitgelegd.

Wie hierover meer wil weten, kan terecht bij het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-02-14-presentatie.
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Toelichting op de 1e collecte.  Kerk in actie. Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond, vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm die aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Ethiopië

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding kerkelijk werk.