Sint Martinustsjerke

Harde wind en sneeuw was er op deze zondag. In de Sint Martinuskerk in Wirdum werd de wekelijkse kerkdienst gehouden. Voorganger was dhr. Jenne Minnema. Zijn vader, Albert Minnema, bespeelde het orgel.

Gelezen en gezongen werd er uit Psalm 40. De voorganger was geschrokken van het bericht dat 80 % van de jongeren kans hebben op een burnout. Dat is één van de gevolgen van de beperkingen i.v.m. de corona. David maakte psalm 40. Hij zat ook vaak in de problemen. Toch begint David met God te prijzen en vertrouwen uit te spreken. En hij houdt God aan zijn beloftes. Waarom God niet ingrijpt? Er is het gezegde: “Als je je kinderen vast wilt houden, moet je ze los laten”. Dat werd vervolgens uitgelegd.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-02-07 dhr. Jenne Minnema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Toelichting op de 1e collecte.  Kerk in actie Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Bangladesh

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Kerkelijk werk.