Na de kerkdienst online op 17 januari ( https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596 ), hebben leden van de Commissie Toekomst een presentatie met u gedeeld. Het was de bedoeling om dit in een gemeenteberaad te doen, zoals we al eerder hebben gehad. Helaas is dit niet mogelijk door de huidige maatregelen. We zullen uw aanwezigheid missen!

Onze gemeente is toe aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar om richting te geven aan kerk-zijn in onze dorpen. De kerkenraad heeft Commissie Toekomst gevraagd om na te denken over een opzet voor een nieuw beleidsplan. De Commissie wil dit graag doen met u, met de hele gemeente.

We voegen hierbij de presentatie toe, zodat u het nog eens rustig kunt doorlezen. Van U is de toekomst (3)Download

Da Wiebrig de Boer heeft in oktober, december 2020 en januari 2021 drie keer een meditatie gehouden over de nieuwe visienota van de PKN en ons nieuwe beleidsplan in wording. U vindt ze hieronder:

Meditatie oktober 2020      Meditatie december 2020  Meditatie januari 2021