Van U is de Toekomst – we have a dream: Samen op weg naar een nieuw beleidsplan

We vragen u/jou te vragen na te denken over de volgende drie vragen:
▪ Wat drijft jou in leven en geloven?
▪ Wat drijft jou in je betrokkenheid bij de gemeente?
▪ Waar wil jij heen met deze gemeente?

Je kunt de drie vragen ook anders stellen, misschien kan je met deze formulering beter uit de voeten:
* Waar wordt jij enthousiast en blij van, in en voor deze gemeente, in de komende 5 jaar?
▪ Als ze dat nu eens deden, dan zou ik…………. Maar ook……….
▪ Ik wil graag meedoen op mijn eigen manier, dan zou ik…….

Alleen of samen bezinnen?
*U/jij kunt deze vragen voor jezelf beantwoorden en je reaktie opsturen naar kerkinwirdum@gmail.com.
*Je kunt ook heel goed bij een ander gemeentelid (op 1,5 meter afstand, max. 1 gast per dag) op bezoek gaan om samen over de drie vragen te praten en samen uw antwoorden in te sturen.
*Samen overleggen via telefoon of mail is natuurlijk ook een goed idee.

Hoe kan ik reageren?  Heel graag vóór 1 april
*Stuur je reaktie op naar: kerkinwirdum@gmail.com
*Je kunt ook deze pagina in het kerkblad van februari uitknippen en invullen. Deze kan ingeleverd worden bij of toegestuurd worden aan: Ds Wiebrig de Boer-Romkema, Legedyk 20, 9088 AB Wirdum

OOK ENTHOUSIAST?
* We doen een beroep op jou/u, als lid van onze gemeente, de 3 vragen te beantwoorden en met elkaar en voor elkaar een missie, visie en beleid op te stellen voor de komende vijf jaar waar we samen ‘JA’ tegen zeggen.
*We hopen op vele reacties, alvast hartelijk bedankt!

Namens de kerkenraad en de Commissie Toekomst, Wiebrig de Boer-Romkema