Op deze prachtige winterse zondagmorgen verzamelde een handjevol medewerkers zich voor de zondagse eredienst in onze eeuwenoude Sint Martinuskerk.

Een viering, onder leiding van onze voorganger ds. Wiebrig de Boer-Romkema, waarin aan de hand van teksten uit het Oude en Nieuwe Testament de grootsheid van de Eeuwige, onze God, werd beleden. Gelezen werd uit Psalm 111 en Marcus 1: 21-28. Een afwisselende dienst, met prachtige beeldteksten – Niet alles is in lockdown – en luistermuziek – waar twee of drie …. In de preek volgde een uitleg van de Bijbelgedeelten, met als opstapje een verwijzing naar het bekende spelletje, zoals het ABC. En een suggestie om uw eigen ABC te maken over uw geloof en op te sturen naar ons kerkblad of onze website. Als handvat hiervoor de slotwoorden van de preek: de A. is voor Aandacht, de B. voor Bezieling, de C. voor Compassie. Verder werd de Maaltijd van de Heer gevierd. Wie hierover meer wil weten, kan terecht in het Zon-Dagboek, dat binnenkort op deze website verschijnt.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-01-31. Liturgie  En de presentatie:  2021-01-31 presentatie.
Meer foto’s van deze dienst  staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor PKN Missionaire werk.
De 2e is voor het eigen kerkelijke werk

Toelichting op de 1e collecte:
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manier zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle  mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionaire – diaconale initiatieven van gemeenten want zo zijn we een kerk van betekenis.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: PKN Missionair werk.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo