Da Yvonne Slik uit Balk ging deze morgen voor in de kerkdienst die in de Sint Martinuskerk werd gehouden. De lezing ging over Samuël die geroepen werd door God en over Jezus die zijn eerste leerlingen riep. Het thema was:  “Nog is het licht van God niet uitgegaan”. Let maar op de kaars. Op een lichte dag lijkt één kaarslicht heel klein. Maar steek in de nacht een kaars op en je kunt elkaar zien! De tijd van Elie en Samuël was een donkere tijd waarin “ieder deed wat hem uitkwam’. En daar zit de verbinding met deze tijd.

De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2021/
De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-01-24. Liturgie
Meer foto’s van deze dienst  staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collecte:
De 1e is voor PKN Missionaire werk.
De 2e is voor het eigen kerkelijke werk

Toelichting op de 1e collecte:
Een inloophuis waar iedereen uit het dorp welkom is. Een moestuin voor de hele buurt. Een mobiel koffietentje voor mensen die een praatje willen. Kerken zijn creatief in het zoeken naar verbinding met hun omgeving. Op allerlei manier zijn ze van betekenis voor hun dorp of stad en laten ze zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle  mensen. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt missionaire – diaconale initiatieven van gemeenten want zo zijn we een kerk van betekenis.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: PKN Missionair werk.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo