Het nieuwe jaar ligt voor ons. Het Bijbels dagboek voor groot en klein van ds. Arie van der Veer en Ellen Laninga (van 2005) begint de eerste werkdag van het jaar met de volgende overdenking.

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij
juichen en ons verheugen”     (Psalm 184:24).

Psalm 118 is een lied dat al eeuwenlang in de joodse en christelijke gemeente op feestdagen gezongen wordt. Met grote vreugde herdenkt men wat God heeft gedaan. Het Joodse volk zong deze psalm op het Loofhuttenfeest. In de christelijke kerk wordt hij bijna op alle feestdagen gezongen. Het is een lied voor de feestdagen. Een lied voor nieuwjaarsdag. Maar ook een lied voor elke dag.

Dit is de dag die de Here gemaakt heeft. Waarom zou je er niet elke dag mee beginnen? Als je wakker wordt dit vers in stilte voor jezelf opzeggen? Op de feestdagen stellen we ons de grote daden van God voor ogen. Daarom roepen we ook elkaar toe: laten we juichen en ons daarover verheugen. Er is reden om zo juichend te beginnen. Feestdagen zijn geen gewone dagen. Feestdagen maakt God. Maar maakt God de andere dagen niet? Staan na het heengaan van Jezus Christus niet alle dagen in een bijzonder licht? Heeft Hij niet van al die gewone dagen gezegd: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld”?

Laat de feestroep van Psalm 118 voor het komende jaar een bemoediging zijn. Van elke blijde dag, maar ook van elke moeilijke dag, zelfs van onze laatste dag mogen we geloven: “Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen.”

Gebed
Aan het begin van het nieuwe jaar willen wij belijden dat ook dit jaar van U is. Dat alle dagen van U zijn. Dagen die wij nog niet kennen. Leer ons te geloven dat, hoe dit jaar ook verloopt, er geen dag zal zijn zonder U.      Amen.

Arie