Op zondag 17 januari konden wij op de computer, I-Pad, I-phone etc de kerkdienst volgen die in de Sint Martinuskerk in #Wirdum werd gehouden. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst.  Zij stond o.a. stil bij de gevolgen van de corona. Daarom wordt er nu ook niet meer gezongen in de dienst.

Het was Kana zondag. Jezus was met zijn moeder en broers op een bruiloft in die plaats. De wijn raakte op. Dan vraagt Jezus om de watervaten te vullen. Dat water wordt wijn. JanCornelisz. Vermeyen heeft er een schilderij van gemaakt. Wat daar ook op opvalt is het licht dat de kaarsen geven. Licht dat het donker begrenst.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De dienst kunt u nog vier weken bekijken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596                                                                           De liturgie van deze dienst kunt u hier downloaden: 2021-01-17-liturgie-1
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor ondersteuning kerkelijke gemeenten
Toelichting: In onze Protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit werk gebeurt op allerlei terreinen van pastoraat tot missionaire presentie van diaconaat tot catechese en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis.

U kunt uw bijdrage overmaken op: NL90 RABO 0148 2276 27  t.n.v. Diaconie gemeente PKN Wirdum eo onder vermelding: Ondersteuning kerkelijke gemeente.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo