Het kerkbestuur van de kerk in Wirdum blijft voortdurend bekijken of de genomen Covid maatregelen bijgesteld moeten worden.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen is besloten om niet meer te zingen tijdens de kerkdienst. Vergaderingen van kerkenraad en moderamen gebeuren digitaal. Meer informatie lees u in dit document: aanpassing-covid-maatregelen.

WAAR IS GOD in tijden van corona?

God is er in onze liefde voor elkaar
geuit door een glimlach
een telefoongesprek
een eenvoudig ‘hoe gaat het?’

God is er als wij elkaar
proberen te beschermen
door de officiële voorzorgsmaatregelen te volgen.

God is er in onze moed
als we niet bang worden van elkaar
maar vriendelijk blijven.

God is er in ons gebed
voor alle zieken
alle eenzamen
alle mensen
die bang of angstig zijn
alle mensen die verantwoordelijkheid dragen.

Door: Gabriëlle Christenhusz, pastor in Zonnehove

Hartelijke groet,  Catharina van der Graaf
Voorzitter