Het bestuur van de stichting Wurdumer Klokken wil de leden van de Rabobank hartelijk danken voor hun bijdrage aan de support actie van deze bank. Het heeft ons € 236,78 opgeleverd. Dit bedrag gebruiken we naast de bijdragen van alle donateurs primair om het onderhoud aan de klokken te financieren. Daarnaast is er ook de verlichting rondom de kerk die nu weer volop brandt een initiatief van de stichting Wurdumer Klokken. 

De toren en klokken van Wirdum. Voor velen een baken in een tijd dat de dagen korter en donkerder worden. Zonder uw steun lukt dat niet! 

Bent u nog geen donateur maar wilt u het werk van de stichting steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL03RABO 0132 0270 89. Alvast veel dank.