Op de zondagmorgen van de 10e januari ging Da. Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst die werd gehouden in de Sint Martinuskerk in Wirdum.

Deze lezing was o.a. over de doop van Jezus door Johannes. En wij weten dat Jezus een boodschap verkondigde die niet door iederéén werd gewaardeerd.

Ook in onze tijd wordt er veel geroepen. Mensen die het zeker weten hoe het zit. Vragen worden dan niet geduld. Een vraag die de voorgangster stelde was: ‘Naar wie luister jij?’. We hebben allemaal de bestorming van het Capitool gezien. Mensen die blind en onbezonnen bezig zijn en zelfs een bord meenamen met: “Jezus 2021”.  Wees wijs en waakzaam.

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2021-01-10. da. Wiebrig Beamer
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor de Zending
U kunt uw bijdrage overmaken op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending/Missionaire gemeente PKN Wirdum eo.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk.
U kunt u bijdrage overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo