Het was een stormachtige zondagmorgen op de 27e december. In de Sint Martinuskerk in Wirdum werd de kerkdienst gehouden. Helaas zonder bezoekers maar wel met de mogelijkheid om mee te kijken en luisteren.

Ds. Beintema ging voor in deze kerkdienst. Het thema was “Jezus, Licht, Val en Opstandig” (Luc 2 : 34) .  Gelezen werd onder andere uit Lucas. Over Maria en Jozef die met Jezus naar de tempel gingen om hem voor te stellen aan God. Daar werden ze aangesproken door Simeon. De Heilige Geest had hem ingegeven dat hij bij zijn leven de Christus zou zien… En hij voelde dat dit Hem moest zijn en liet dat ook weten.    

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-12-27 ds. P.Beintema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor zending.
De 2e collecte is voor het onderhoud van de gebouwen

U kunt kunt uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL33 RABO 0153 7489 23 NL90 t.n.v. Zending/Missionaire commissie onder vermelding van Zending.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Onderhoud gebouwen.