Op  vrijdag 25 december werd in de Sint Martinuskerk te Wirdum de kerstdienst gehouden.

Helaas blijkt dat de live stream niet goed werkte. Onze verontschuldigingen daarvoor.

Voorganger was: Da Wiebrig de Boer Romkema

Van deze dienst is alsnog een zon-dagboek samengesteld. U vindt het op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie kunt u hier downloaden: 2020-12-25. Liturgie Kerstmorgen
De preek kunt u hier downloaden: 53b. Preek op 25 december 2020
Het kerstverhaal kunt u hier dowloaden: 53a. Krystferhaal
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes:
De 1e collecte is voor Kinderen in de Knel.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte: KerkinActie. Kinderen in de Knel.
Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruik of verwaarloosd
Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Geef daarom royaal aan deze Kerstcollecte. De opbrengst is bestemd voor kinderprojecten!

U kunt kunt uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Kinderen in de Knel

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Kerkelijk werk.