Beste gemeenteleden, beste dorpsgenoten, beste allen,

Op kerstavond was er online een indrukwekkende online kerstnachtdienst te volgen!

PKN Wirdum Top 10               In voorbereiding voor de kerstnachtdienst hebben we u allen gevraagd naar mooie / bijzondere (kerst) nummers.
We hebben een prachtige lijst samen kunnen stellen die te beluisteren is via deze link

JEUGD! PKN Wirdum Favorieten
Ook kregen we prachtige suggesties van onze Jeugd!
Een mooie gevarieerde lijst met nummers die indruk maken. Deze kunnen jullie hier luisteren.

Deze kerstavonddienst is op 24 december om 21.30 uur onlin gezet is te bekijken en te beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596

Speciale collecte Tijdens de kerstnachtdienst is het een traditie om te collecteren voor een speciaal/bijzonder doel. Dit jaar is de collecte voor de Voedselbank. Wij vragen u om uw bijdrage over te maken op rekening nummer van de Diaconie Wirdum e.o NL90 RABO 0148 2276 27  onder vermelding Voedselbank.

Inmiddels is van deze dienst ook een zon-dagboek gemaakt. Dit kunt vinden op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/

Kerstnachtdienst-commissie