Beste gemeenteleden,

Afgelopen maandagavond hebben we premier Rutte gehoord die de volledige lockdown waarin we nu zitten, bekendmaakte en uitlegde.

Kerken zijn de uitzondering op de regel. We willen echter geen negatieve aandacht oproepen door op dat recht te gaan staan en met elkaar samenkomen waar verder iedereen zich van sociaal contact moet onthouden. Bovendien zijn we inmiddels heel handig geworden met streamen en hebben we sinds kort ook nog een camera. We kunnen daarmee op afstand samenzijn. Dit betekent dat de diensten in de komende 5 weken allemaal online zullen zijn, inclusief de bijzondere diensten met kerst en oudjaar. In de kerk zijn alleen de medewerkers aanwezig die de dienst vormgeven. We voegen er dit keer een klein groepje zangers aan toe die namens de gemeente de gemeentezang verzorgen. We zijn daarmee per dienst op max. 10 personen.

Als er gemeenteleden zijn die graag zouden willen (kunnen en durven 😊) zingen in dit kleine groepje, mag men zich melden bij Elizabeth. Zij is bereid om de zangers in te plannen. We zullen in elk geval degenen gaan vragen die de afgelopen keren ook al een keer hebben meegewerkt. Het gaat om de komende 5 zondagen en niet de bijzondere diensten. Voor de helderheid, iedereen die aan een dienst meewerkt is daar vanwege een taak, heeft geen verkoudheidsklachten en voldoet verder ook aan alle RIVM-voorschriften en -maatregelen.

Tip: Thuis mag u 2 niet-huisgenoten ontvangen. Dus mogelijk kunt een dienst samen met 2 genodigden volgen. In kleine vorm thuis samen zijn, het lijkt de Vroege Kerk wel.

Het reserveren voor de fysieke diensten vervalt dus tot nader bericht.

De Fikarij is gedurende de hele lockdown dicht. We vergaderen online en wat niet online kan, wordt doorgeschoven naar een mogelijkheid in de toekomst.

Helaas gaat ook het kinderkerstfeest niet door. De leiding twijfelde hier ook al over, mede doordat zij ook te maken hebben met corona-besmettingen. Het moderamen heeft voorgesteld om mee te denken over een alternatief met Pasen. Dit kinderkerstfeest gaan we in 2021 uitvoeren met de kinderen die nu ook al hebben mee-geoefend.

Namens de Kerkenraad wens ik u ondanks alle beperkingen toch ruimte in uw hoofd voor gedachten van hoop, van vrede en van dankbaarheid dat God altijd bij ons is, ook als we Hem door de duisternis niet meer kunnen zien of ervaren. Ik hoop en wens u toe dat Hij via één of andere manier als een lichtende ster uw dagen mag binnenkomen, deze bijzondere kersttijd. En misschien kunt u, kun jij voor een ander zo’n ster(retje) zijn!

Catharina van der Graaf

Voorzitter