Op deze tweede zondag van advent werd de 2e kaars aangestoken.

De lezing ging o.a. over Johannes de doper die al vertelde over de komst Jezus. Dat vertelde hij dan ook. Het gaat niet om maar om Hij die nog komt! Dan gaat het over Geloof, Hoop en Liefde en over het licht dat de nacht gevangen houdt. Vaak wordt dat laatste andersom gevoeld. Maar in de Bijbel worden vaak zaken die gewoon lijken, om gedraaid…. ‘het licht dat de nacht gevangen houdt!!”

Ook werden drie ambtdragers bevestigd. Twee van hen deden ook belijdenis.  Wij zijn heel blij met de invulling van deze vacatures. Een mooie dienst die ook nu weer te volgen was via beeld en geluid.

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-12-06 Liturgie 2e advent
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes

De 1e collecte was voor Kinderen in de knel.
De 2e collecte is het eigen kerkelijk werk.
Toelichting 1e collecte:
Ieder kind heeft recht op genoeg eten en drinken, om gezond te blijven, op onderwijs om iets van het leven te maken en op een liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil ervoor deze kinderen zijn en kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen ze met Kids in Actie. Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif een centrale rol. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg.

Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Kinderen Oekraïne.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: kerkelijk werk.