Op de 1e zondag van Advent kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum.  Een dienst waarbij de 1e Adventskaars werd aangestoken.

Een dienst ging de preek o.a. over Paulus die vanuit de gevangenis een brief schrijft. Hij wijst erop dat als je het voerspoor van Jezus volgt je als opdracht hebt een lichtende ster te zijn. En dat is niet een ster in deze tijd met glitter en glamour. Je moet er de moed voor hebben en het zal niet altijd meevallen maar toch…

Ook stond wij stil bij het overlijden van Wierd Hoogsteen. En wij vierden de maaltijd van de Heer.

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-11-29 ds Wiebrig de Boer Romkema
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

De collectes waren voor:
De 1e collecte is voor Kerk in Actie (kinderen in de knel)
De 2e collecte is voor de eigen kerkelijke gebouwen.
Toelichting 1e collecte:
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg, onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad.

Vynnyky wilde het anders en richtte de School voor onze Dromen op. Deze school zet zich ervoor in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderden. Breng licht in het leven van deze kinderen en steun deze adventscollecte.
Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Kinderen Oekraïne.

De 2e collecte voor de eigen kerkelijke gebouwen kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Eigen kerkelijke gebouwen.