Op de mooie morgen van de 22e november kwamen een kleine 30 mensen bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Veel andere konden thuis mee luisteren en kijken naar deze kerkdienst.

Gastpredikant Bloemink uit Beetgum ging voor in deze dienst. Bloemink las over Johannes de Doper die in de woestijn begon te praten over de messias die zou komen. En Jesaja die aangeeft dat je moet kunt kiezen. Je kunt kiezen om het goede te doen. Naar elkaar omkijken… of mensen (binnen de coronaregels) bij elkaar brengen… Juist ook in deze bijzondere tijd.   Samen luisterden wij daarna naar het Panis angelicus: https://www.youtube.com/watch?v=dkrW3nRPGo4

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-11-22 ds B. Bloemink – Beetgum
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes Bij de uitgang staan twee collecteschalen.
De 1e collecte is voor
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.
Toelichting 1e collecte:
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.
Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie  PKN Wirdum eo onder vermelding van Collecte Pastoraat.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: kerkelijk werk.