De jaarlijkse kersttassen actie zorgde altijd voor veel goed gevulde tassen waarmee veel gezinnen een groot plezier werd gedaan. De leden van de diaconie en u als gemeenteleden werkten hier altijd met veel plezier aan mee.

Gelet op de Corona maatregelen heeft de diaconie de  lastige beslissing genomen om de kerstassen actie op een andere wijze te gaan regelen. Wij gaan dit jaar geen tassen uitdelen om gevuld weer in te leveren.

Wij vragen u om dit jaar  een gift te doen waarmee wij kunnen zorgen dat er toch tassen worden gevuld om een aantal gezinnen in deze moeilijke tijd toch te kunnen ondersteunen.

U kunt bijdragen door u gift in een blanco enveloppe in de collecteschaal van de diaconie te doen. Dit kan gedaan worden tot uiterlijk zondag 06 december. U kunt de enveloppe ook in de brievenbus doen op de adressen: George Emersonstrjitte 4 of Hof 16 te Wirdum. U kunt een bijdrage ook overmaken op de bankrekening van de Diaconie PKN Wirdum: NL 90 RABO 0148 2276 27.

Vast dank voor uw bijdrage.

De diakenen.