Er wordt veel geschreven en gepraat over het mondkapje. Onze predikante kreeg een prachtig mondkapje passend bij haar ambt aangeboden.  De redactie van ons kerkblad ‘Op ‘e Hichte’ schreef een artikel op het mondkapje.

Wie had dat een jaar geleden kunnen denken, heel Nederland aan het mondkapje? Dat was toch iets voor het verre buitenland? Voor mensen die leven in oorden met zware luchtvervuiling, zoals India, Pakistan, Bangladesh en China? Of in plaatsen met epidemieën als gevolg van ziekten of rampen. Maar niet voor een gecultiveerd land als het onze met zijn blauwe luchten, blanke duinen en een voortreffelijk gezondheidsstelsel. Niemand had voor mogelijk gehouden, hoe snel dat zou kunnen veranderen. We kennen allemaal het gedoe dat eraan voorafging. Binnen het kabinet, het parlement, de praatprogramma’s, de kranten, overal was het een geliefd onderwerp en overal doken steeds dezelfde negatieve argumenten op – niet nodig, zolang iedereen zich aan de al bestaande (basis-)regels houdt, wetenschappelijk niet bewezen dat het helpt, het zou schijnveiligheid opleveren waardoor de anderhalve meter afstand wordt genegeerd, het zou de gezondheid van jongeren ernstig bedreigen en noem maar op. Maar inmiddels is het officieel beleid, de kapjes moeten op en als het straks echt verplicht wordt ontkomt niemand er meer aan. Behalve de notoire dwarsliggers.

Ik begrijp niet goed, waarom de weerzin tegen mondkapjes bij sommigen zo groot is. Al zou het maar een beetje helpen om de verspreiding van het coronavirus te temperen dan doe je het toch gewoon? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het kapje de eerste keer bij onze Superrr met enige gêne opzette. Maar toen niemand me er vreemder dan anders om aankeek, was ook die drempel geslecht. Het enige nadeel vond ik dat je als brillendrager eerst even last hebt van beslagen brillenglazen. Maar nadat een van m’n pakesizzers me had uitgelegd hoe dat ding precies op moet, was dat leed geleden.

Het dragen van een mondkapje geeft in combinatie met het respecteren van de anderhalve meter afstand van anderen en de verdere maatregelen, uitzicht op het indammen en terugdringen van corona. Het kan jezelf en anderen beschermen. Het moedwillig negeren van die maatregelen levert niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen, grote risico’s op. Sommigen hebben daar blijkbaar geen of onvoldoende boodschap aan. En dat is jammer. Misschien goed om nog eens te denken aan deze woorden in Genesis 4 in de oude vertaling: “En de Heere zeide tot Kain: Waar is Habel, uw broeder? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder?” In de laatste bijbelvertaling staat het zo: “Moet ik soms waken over mijn broer?”
Ja toch?

Arie