Op de zondag 15 november werd belijdenis gedaan en gedoopt in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Een feestelijke dienst met weinig mensen in de kerk maar waar gelukkig de mogelijkheid was om thuis mee te kijken via internet.

In de meditatie door da Wiebrig de Boer Romkema ging het over omzien en belangstelling hebben voor elkaar. Dit is juist ook van groot belang in deze bijzondere tijden.

Daarna ging de belangstelling naar Rosalie de Vries-Meijer. Rosalie deed belijdenis. Vervolgens mochten wij mee kijken en genieten van de doop van Trijntje Tryntsje Lina, dochter van Harm en Rosalie de Vries.  Trijtje Tryntsje haar grote broers vulden het doopvont waarna ze gedoopt werd.   Een prachtige dienst.

U kunt deze dienst nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden:  2020-11-15 doop- en belijdenisdienst Beamer
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Door de Coronamaatregelen was het niet mogelijk om na de dienst de fam. De Vries persoonlijk te feliciteren. Maar…. u kunt dat wel doen via de mail: harmdevries@gmail.com

Collectes Bij de uitgang stonden twee collecteschalen.
De 1e collecte is voor de zending.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending/Missionaire gemeente  PKN Wirdum eo onder vermelding van Collecte 15 november.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Dankdag.