Wij, Willem en Erna Vedder-Turkstra, werken inmiddels ruim 5 jaar in de sloppenwijken van Lima en zijn dankbaar voor alles wat we doen. Het project van Jeugd met een Opdracht is enorm gegroeid en is te klein, daarnaast is de grond waar we nu zijn niet van het project is, daarom zullen we op termijn moeten verhuizen.
De bouw bestaat uit verschillende fasen. De 1e fase is een multifunctioneel gebouw met 3 klaslokalen, een gezamenlijke ruimte en een woonruimte voor zendelingen en teams. In de volgende fasen zal de kerk, de overige klaslokalen en verschillende andere ruimtes worden gebouwd.
De lokale mensen in de wijk zullen meehelpen, want een aantal zit nog steeds zonder werk. En op die manier bouwen ze mee aan de toekomst voor de gezinnen in de sloppenwijk.
Voor de 1e fase is € 150.000,- nodig. Wij geloven dat God zal voorzien en dat jullie meehelpen om dit mogelijk te maken. Wij vragen jullie dan ook een gift voor dit project. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-nummer NL93 RABO 0348 6148 29 ten name van Rafaël Amersfoort onder vermelding van “nieuwbouw, Peru”.
De giften zijn belasting-aftrekbaar.  Alvast hartelijk bedankt.

Brazos  Abiertos
Het project heeft als doel om de families in de sloppenwijken  te herstellen met de principes van de bijbel. Om dat doel te verwezenlijken werken we met verschillende ministries o.a.
peuterschool en basisschool, huiswerkbegeleiding, jeugd- en tieneractiviteiten, mannenavonden, vrouwenclub, school voor volwassen, de kerk en nog veel meer. Voor meer informatie: zie onze website www.weloveperu.nl.

Met vriendelijke groeten,

Willem en Erna Vedder-Turkstra