De zondag na biddag 2020 gebeurde wat niemand had kunnen denken… Een lockdown i.v.m. een pandemie. De Sint Martinuskerk kon een aantal weken niet bezocht worden voor de kerkdienst. Toen en nu leven wij in een bijzondere tijd. De kerkdienst vond plaats in een lege kerk en thuis zaten wij bij de laptop…. Ook de wekelijkse bloemen ontbraken. Voor de fotosite werden foto’s gebruikt van bloemen in Wirdum… Een fleurige impressie in deze mistige dagen…

Zie ook op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums