“Betrouwbaar” was het thema van de kerkdienst in Wirdum op zondag 8 november. Da Slik uit Balk ging voor in de dienst. Daarbij werd gelezen over de heer die op reis ging en zijn bezit (zijn talenten) aan zijn dienaren toevertrouwde. Twee van hen werden beloond omdat ze het verdubbeld hadden. De 3e had zijn talent verborgen en verdedigde deze actie met nep-nieuws… En daar worden wij ook juist ook in deze dagen mee geconfronteerd..

Die uitleg was heel interessant. U kunt dit nog vier weken terug zien en beluisteren via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u lezen en bekijken wat er in deze dienst gebeurde.U vindt op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden:  2020-11-08 Liturgie
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes Bij de uitgang stonden twee collecteschalen.
De 1e collecte is voor het jeugdwerk (JOP)
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte.
Veel ouders vinden geloofsopvoeding belangrijk, maar hoe doe je dat? En waar kun je terecht met je vragen? Daarom hebben ouders een gemeenschap om zich heen nodig die hen ondersteunt en hun een plek biedt om ervaringen uit te wisselen.

De kerk is geroepen om die gemeenschap te zijn. JOP (Jong Protestant) helpt kerken bij het zijn van hun gemeenschap, met werkvormen en producten waarmee gemeenten dienstbaar kunnen zijn aan gezinnen.

Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO 0148 2276 27 t.n.v. Diaconie PKN Wirdum eo onder vermelding van ‘Jeugdwerk’

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Dankdag.