Op woensdag 04 november was er in de avond een kerkdienst in de eeuwenoude Sint Martinuskerk. Wij vierden de dankdag voor gewas en arbeid. Een bijzondere dienst in een warme verlichte kerk. De muziek werd verzorgd door 4 leden van Brassband Wirdum.

Voor in de kerk stond een bloemstuk dat prachtig past bij deze dankdag.                         De lezing ging over de wijnboer die in de morgen arbeiders inhuurde en dat in de loop van de dag nog aantal deed. Aan het eind van de dag kregen allemaal evenveel uitbetaald. Dat voelt oneerlijk… maar toch….

Twee amtsdragers werden van hun ambt ‘los’ gemaakt. Zij kregen applaus.

Voor het eerst is het mogelijk de dienst te bekijken. Dat kan nog vier weken via: https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-11-01 Betinksnein
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums
De liturgie kunt u hier downloaden:2020-11-04 ds Wiebrig de Boer – Romkema DD

Collectes Bij de uitgang staan twee collecteschalen.
De 1e collecte is voor het Straatpastoraat in Leeuwarden.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk
Toelichting 1e collecte
Het straatpastoraat:
is een plek waar je veilig bent;
waar je naam gekend en genoemd wordt;
waar tijd voor je wordt gemaakt en aandacht voor je is
waar je bent zoals je bent.
Geke is vaak in de stad te vinden. Dan zoekt ze de daklozen op die bij de voormalige bibliotheek of op andere plekken in de stad elkaar ontmoeten. Of ze gaat naar instellingen als Marena, waar mensen wonen die zorg nodig hebben of naar de dagopvang van de GGZ. Het project richt zich allereerst op het bieden van geestelijke verzorging aan mensen die dak- en thuisloos zijn en meestal buiten de reguliere zorgkaders vallen. Ook het deel van de doelgroep ‘dak en thuisloos’ dat niet ‘buiten slaapt’ zal binnen het aandachtsveld van de straatpastoraat vallen. Met name de groep zgn. ‘zorgmijders’ krijgt de grootste prioriteit. Zie ook: https://www.stichtingstraatpastoraatleeuwarden.nl/
Daarom uw bijdrage is van groot belang om dit project te steunen.

Kunt u niet bij de kerkdienst aanwezig zijn dan kunt u uw bijdrage over overmaken op banknummer: NL90 RABO0148 2276 27 van de Diakonie met vermelding: Straatpastoraat.

De 2e collecte voor het eigen kerkelijke werk kunt u overmaken op: NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Dankdag.