Op zondagmorgen 1 november kwamen wij bij elkaar in de eeuwenoude Sint Martinuskerk. Op deze herdenkingszondag werden de namen genoemd van de overleden mensen van ons dorp en gemeente.

Er werd gelezen uit Prediker 3.  “Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven”.

Deze zondag werden de namen genoemd:
Sijbe Louis Visser                13 september 2019
Gatske Jongbloed-Bakker   26 september 2019
en haar man Aan Jongbloed 14 maart 2020
Johannes Aldert Koornstra 14 december 2019
Trijntje Knoop                     16 maart 2020
Cornelis Theunis Wispelwey 18 maart 2020
Dina Smid-Kiewiet              30 maart 2020
Bouke Meindersma             14 juni 2020
Foppe Lawerman                22 juni2020
Henk Jongedijk                   15 augustus 2020
en één kaars voor alle overleden mensen die in onze gedachten zijn. Na de dienst liepen velen rond het kerkhof en legden bloemen bij de graven….

Van deze dienst wordt een zon-dagboek gemaakt. Daarin kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde. Het staat inmiddels op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
De liturgie van deze dienst kunt u hier vinden: 2020-11-01 Betinksnein
Helaas ging er iets mis met de techniek en is de kerkdienst niet meer te beluisteren. In het zon-dagboek kunt u de overdenking helemaal terug lezen.
Meer foto’s van deze dienst staan op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums

Collectes. Bij de uitgang van de kerk stonden twee collecteschalen. De 1e collecte is voor het Kerk in Actie Indonesië.  De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte: Kerk in Actie Indonesië  Kerk met vrouwen in de hoofdrol.          De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Ook krijgen deze vrouwen les in hygiëne, voeding , naaien en maatschappelijk werk. steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte !!!

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage ook storten op het banknummer van de Zending Missionare gemeente. NL33 RABO 0153 7489 23 onder vermelding: Collecte Najaarszending.

De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk. De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: Zondag 01 november.