Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst in Wirdum.

Tevens was het Bijbelzondag. Daarom werd er een korte Bijbalquiz gehouden. U kunt deze quiz nog spelen door op deze link te klikken: bijbelquiz 25-10-2020

In de preek ging de voorgangster in op de huidige situatie met nieuwe geboden. Geboden ie het gevoel van verboden geven. En er zijn de complottheorieën van messiassen met kleine m..  De vraag is echter hoe ik kan bijdragen aan ons gezamenlijke welzijn. Een gebod als dienst aan elkaar.  En via de geboden in verband met COVID19 werd ook gesproken over de tien geboden uit de Bijbel door Ds. Doede Wiersma. U kunt ze lezen op: https://kerkinwirdum.com/2020/10/13/de-tsien-wurden-2/      In het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt, kunt u meer lezen en bekijken van wat er in deze dienst gebeurde.

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-10-25 bijbelzondag Lithurgie  En de beamerpresentatie: 2020-10-25 Beamerpresentatie
Het zon-dagboek staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Deze zondag 25 oktober was het Bijbelzondag. Misschien vraagt u zich af: Hoe kunnen we in onze gemeente Bijbelzondag vieren na de bekendmaking van de aangescherpte maatregelen?

Stilstaan bij de Bijbel en ons realiseren dat wij een bijbel hebben en er in vrijheid uit kunnen lezen, is het allerbelangrijkste. Dit kunnen we in de kerk, met dertig gemeenteleden. En thuis, als we de dienst op afstand meevieren.

Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel. Daarom vragen we op deze dag steun voor het  werk van het Nederlands Bijbelgenootschap dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil brengen.  Doet u mee?  U kunt bijdragen via de collecte in de kerk én online.  https://www.bijbelgenootschap.nl/

Kon u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage ook overmaken op het banknummer NL33 RABO 0153 7489 23 van de ZSM (Zending Missionaire Gemeente) met vermelding: Bijbelzondag

De 2e collecte was voor het onderhoud van onze gebouwen. De bijdrage voor het hiervoor kunt u overgemaken op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 11 oktober.