… en geef aan God wat aan God toebehoort.

Pastor Anneke Adema ging voor in de kerkdienst op 18 oktober in de Sint Martinuskerk in Wirdum.  In deze tijd worden wij geconfronteerd met veel nieuws. Veel vragen worden gesteld en daarbij is het doel van de vraag niet altijd om meer te weten maar ook vaak gericht om iemand schaakmat te zetten of een antwoord in de mond te leggen. Jezus werd daar ook mee geconfronteerd. Hem werd gevraagd of je wel belasting aan de Keizer moest betalen…. Een vraag waar geen goed antwoord op is te geven. Een strikvraag.  Jezus doorzag dat…  Hoe dit verder ging kunt u beluisteren en/of nalezen in het zon-dagboek dat van deze kerkdienst wordt gemaakt.

 

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-10-18 pastor Anneke Adema
Het zon-dagboek staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte: Wereldvoedseldag      De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan. Kijk voor meer informatie op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/boerinnen-zorgen-voor-voldoende-voedsel 

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage ook storten op het banknummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie met vermelding : ‘Wereldvoedseldag”

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 11 oktober.