Misschien is dat ook een vraag van jou, die af en toe boven komt.  Misschien wil je die vraag wel eens onderzoeken, samen met andere ouders. Om zo jouw eigen antwoord te vinden op deze vraag

Kom dan in november naar een avond waarin we daar samen over gaan praten. We praten samen over wat dopen eigenlijk wil zeggen en wat dat voor jou betekent. Welkom om mee te praten, in respect voor wat ieder wil delen. Je hoeft er niet (meteen) uit te zijn of je je kind wel of niet wilt laten dopen. Dat merk je vanzelf.

Als je gaandeweg ervoor kiest om je kind te laten dopen, dan spreken we een avond af om een doopdienst voor te bereiden. Hierbij is je eigen inbreng van harte welkom.

Heb je belangstelling voor een open gesprek in november over ‘Je kind (misschien) laten dopen?’

Geef je dan op bij ds. Wiebrig de Boer-Romkema via wiebrigdeboer@cs.com of via app of telefoon: 06-81477858. 

Als de aanmeldingen binnen zijn, plannen we een geschikte datum in november. De twee ouderparen die zich al eerder hebben aangemeld, hoeven zich niet opnieuw op te geven.

Geef je op vóór 26 oktober!

Dan lukt het om op tijd een afspraak te plannen voor deze avond. We zoeken natuurlijk een locatie voor deze avond die coronaproof is.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad van onze dorpskerk,

Wiebrig de Boer-Romkema

Deze avond kon in het voorjaar niet doorgaan vanwege de coronacrisis, hierbij een nieuwe uitnodiging voor een avond na de herfstvakantie