Tijdens het gemeenteberaad van 13 september j.l. is onze gemeente akkoord gegaan met de wijzigingen in de verkiezing van ambtsdragers.
 
De kerkenraad roept gemeenteleden op om namen van potentiële ambtsdragers voor te dragen en deze vóór 20 oktober a.s. te mailen naar de scriba of telefonisch, via whatsapp of sms door te geven. Er zijn vacatures voor pastorale ouderling, ouderling-kerkrentmeester en diaken.

De ledenlijsten liggen ter inzage bij de scriba, Linda Jongbloed, en bij Corry Brouwer.
En dus niet bij de voorzitter, zoals eerder is gezegd.