Ds Posthuma uit Burgum ging op 11 oktober voor in de kerkdienst in Wirdum.  De covid voorschriften waren aangescherpt.  Toch was het goed om elkaar te ontmoeten.

De preek ging over de rijke man die een feestmaal klaar zette. Maar de gasten kwamen niet, ook niet toen ze opnieuw werden uitgenodigd. Nico ter Linde vroeg aan kinderen waarom ze dachten dat niemand kwam. Eén van hen zei: ” Ze zijn vast bang dat ze hem terug moeten vragen”.   Gastvrijheid voor de vreemdeling is van groot belang. En hoe zit dat in deze tijd??  Meer weten?  Beluister dan de dienst of wacht op het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt.

Zingen doen we niet tijdens de dienst. Muziek luisteren kan natuurlijk uitstekend. Zoals naar: https://www.youtube.com/watch?v=us-v4slsUX4

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596   

De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:   2020-10-11 ds D.G. Posthuma – Burgum         

Het zon-dagboek staat op: https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/  

Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s Bij de uitgang van de kerk stonden ook deze zondag twee collecteschalen. De 1e collecte was voor de diaconie.  De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage voor de diaconie ook storten op het banknummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie met vermelding : zondag 11 oktober

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 11 oktober.