Geachte gemeenteleden,

Afgelopen maandag was er weer Moderamenvergadering en vanwege de aangescherpte RIVM-regels moesten ook wij weer kijken naar hoe we kunnen omgaan met de kerkdiensten in fysieke vorm.

Daarom hebben we besloten dat

  • Vanaf deze week
    • …voor ELKE zondagsdienst moet worden gereserveerd. Ook bij de gewone diensten dus, te beginnen bij nu zondag 11 oktober.
    • … er in de hal mondkapjes klaarliggen. Zoals u weet is het advies aan de kerken om tijdens de ‘verkeersbewegingen’ mondkapjes te dragen. U mag natuurlijk ook uw eigen exemplaar meenemen. Deze graag dragen tijdens het lopen door de kerk. Dit is een verzoek en geen plicht, maar we hopen dat u hieraan wilt meewerken. Ook al ziet u er zelf misschien niet zoveel heil in, het is een kleine moeite om mee te werken aan het gevoel van veiligheid bij een ander.

Wilt u daarbij ook de coördinatoren de tijd en ruimte geven om u een plek te wijzen en daar met respect mee om te gaan?

We vragen u dit  dringend zodat we fysieke diensten kunnen blijven organiseren!!

  • …zal de predikant en de ouderling van dienst niet meer in de hal staan. We hebben gemerkt dat de 1,5 mtr dan niet gehandhaafd kan blijven. De diaken -die vanwege de giften al aanwezig is- zal de kerkgangers een thuisgroet meegeven.
  • het avondmaal van 25 oktober niet doorgaat omdat de aangescherpte richtlijnen het door ons gemaakte plan onmogelijk maken. Het is te kort dag (vanwege de tussenliggende herfstvakantie) om opnieuw de liturgie en de organisatie van het Avondmaal aan te passen. De eerstvolgende avondmaalsviering staat nu op  1e Adventszondag gepland.

Hartelijke groet, Catharina van der Graaf