Toegegeven, “het goede leven” wordt natuurlijk beïnvloed door de omstandigheden. Zorgen, ziekte en verdriet zijn factoren die hierop van invloed zijn. Net als maatschappelijke onrust, veroorzaakt door oplopende spanningen rond de coronacrisis, de klimaatdiscussies, het vluchtelingenvraagstuk, discriminatie, politieke wrijvingen en wat niet meer.

Ik kom hierop door ons nieuwe jaarthema, dat in de zondagdienst van 20 september werd gepresenteerd: het goede leven. Wat zegt de Bijbel daarover, hoe is dat bedoeld? Vanuit Bijbels perspectief werd het nieuwe jaarthema vanuit het verhaal over de rijke jongeling. In de overdenking werd aangehaald dat het Gods oneindige goedheid is dat we mogen leven. Om te groeien en bloeien in Gods genade, liefdevol en onvoorwaardelijk. Niet alleen wij, maar elk levend wezen op deze aarde. Dat is wat wij met Gods Koninkrijk bedoelen. Indachtig de mooie woorden uit dat eeuwenoude Psalmenboek van Israël: “Hebben jullie het leven lief? Willen jullie goede jaren genieten? Blijf van het kwade en doe wat goed is.”

Hoe dat laatste handen en voeten te geven zal het komend winterseizoen de volle aandacht krijgen.

Arie