Op 04 oktober ging da Wiebrig de Boer Romkema voor in de kerkdienst in de Sint Martinuskerk.

“Kies voor het leven” Daarmee begon de preek op deze Israël-zondag. Kiezen voor het leven is niet eenvoudig. Het is geen “fast food” maar “slow food!”. En daarover gaf ze meer uitleg in de preek.

De hele dienst kunt u beluisteren. Over enige tijd komt het zon-dagboek van deze dienst op deze website te staan. Hierbij een foto impressie:

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-10-04 Liturgie
Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte: Israel zondag Leren door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning  op de Joodse wortels van het christelijk geloof, het trekken van lessen uit de joods- christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie en gespreksmaterialen,ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk en Israël onderweg en het internetproducties.
Uw steun via deze collecte maakt al deze activiteiten mogelijk

Mocht u niet naar de kerkdienst gaan dan kunt u de bijdrage ook storten op het banknummer NL90 RABO 0148 2276 27 van de Diaconie met vermelding : ‘Vredesweek’.

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 04 oktober 2020.