In deze coronatijden is het voorbereiden van een kerkdienst nog een hele klus. De meest actuele richtlijnen werden daarvoor bekeken, het eigen gebruikersreglement uitgevoerd en de ‘anderhalvemeter’ berekend.  Een kleine impressie van de voorbereidingen en gang van zaken voor de startzondag.

Met dank voor de inzet van de commissie en kerkenraad!!