Dat was het thema van de startdienst van het nieuwe kerkelijke seizoen in de eeuwenoude Sint Martinuskerk in Wirdum.

Voor het eerst in al deze eeuwen moesten wij ons aanmelden voor deze kerkdienst. En wat is het mooi om bij elkaar te zijn. Ook deze keer verwelkomd met koffie, thee of frisdrank.

Da Wiebrig de Boer zingt in deze dienst en wij neuriën mee.. we luisteren naar de boodschap van hoop, de waarschuwing uit de Bijbel om geen kwaad te spreken en wij horen dat de 10 geboden geen dreigement zijn maar wel 10 regels waardoor het ‘Goed Leven is’.

We konden genieten van foto’s die waren ingestuurd en die het goede leven laten zien. (Deze foto’s staan ook in de liturgie van deze dienst)  Na de dienst was er er gelegenheid om buiten met elkaar na te praten en koffie te drinken. En… wij kregen een knapzak mee met een inhoud die bij het goede leven hoort.

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-20 da Wiebrig de Boer – Romkema   Let op: Met prachtige ingestuurde foto’s over “het Goede Leven”.
Het zon-dagboek staat inmiddels:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s
De 1e collecte is Kerk In Actie. Deze keer speciaal voor de kinderen in de vluchtelingopvangkampen in Griekenland.
De 2e collecte is voor het eigen kerkelijke werk.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen aan de 1e collecte? Maak dan uw bijdrage over op: NL33 RABO 0153 7489 23 t.n.v. Zending PKN Wirdum eo

De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.

En de inhoud van de knapzak: