Op de morgen van de 13e september kwamen wij bij elkaar in de Sint Martinuskerk in Wirdum voor de kerkdienst.

Da. Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de dienst. Ze vervolgde haar preekreeks over de brief van Jacobus. Deze zondag over Jakobus 4: 13 t/m 5: 11. Dat gaat onder andere over onze kwetsbaarheid. We maken plannen voor de toekomst maar weten niet hoe het morgen zal zijn…  U kunt de dienst nog 4 weken beluisteren en binnenkort zal van deze dienst het zon-dagboek verschijnen.

 

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020-09-13 Kerkdienst St Martinuskerk Wirdum – LITURGIE
Het zon-dagboek staat inmiddels op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Toelichting 1e collecte                                                                                               Collecte Jeugdwerk (JOP) Nederland.                                                          Kliederkerk geeft hoop.  Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm kerk-zijn de weg naar haar kerk weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet gelovig. Kinderen, ouders, opa’s, pakes, oma’s en beppes maken dankzij Kliederkerk kennis met de Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Zie ook: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kliederkerk-geeft-hoop

Steun deze collecte om de Kliederkerk te laten groeien.

Bent u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op: NL90 RABO 01488 2276 27 Diaconie PKN Wirdum eo onder vermelding: JOP.
De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan  overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.