Op de frisse morgen van de 6e september was een kerkdienst in de Sint Martinuskerk in Wirdum. Da Wiebrig de Boer Romkema ging voor in de kerkdienst.

Ze las uit Jacobus 3 en 4. Daarin wordt aangegeven dat de tong een klein lichaamsdeel is die veel invloed kan hebben. Je kunt ermee zegenen maar ook vervloeken. Die keuze blijft altijd bij de persoon zelf. Je hebt de vrijheid te zeggen wat je wilt… Maar of je alles moet zeggen is de vraag…  In het zon-dagboek dat van deze dienst wordt gemaakt, kunt u meer lezen en bekijken over wat er in deze dienst gebeurde.

Ook werd in deze dienst stil gestaan bij de hele bijzondere bloemen die zijn aangeboden aan de samenwerkingsschool in Wirdum. In de liturgie kunt u daar mee over lezen. Morgen komt hierover en bericht op deze website te staan

De kerkdienst kunt u nog 4 weken beluisteren via:  https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520596
De liturgie van deze zondag kunt u downloaden op:  2020 6 september kerkdienst St Martinuskerk Wirdum – LITURGIE
Het zon-dagboek staat op:  https://kerkinwirdum.com/zon-dagboek-2020/ 
Meer foto’s vindt u op: https://www.flickr.com/photos/148412202@N04/albums 

Collecte’s
De 1e collecte was voor het Werelddiaconaat.  Zie toelichting hieronder.
De 2e collecte was voor het eigen kerkelijke werk.

Toelichting 1e collecte Ghana is overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen de minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel Bijbelkennis hebben, maar ook investeren in dit dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijke werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassen en jongeren leren lezen Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/projecten/een-sterke-kerk-op-een-kwetsbare-plek

Was u niet aanwezig in de kerk maar wilt u wel bijdragen? Maak dan uw bijdrage over op: NL90 RABO 01488 2276 27 Diaconie PKN Wirdum eo onder vermelding: Actie Ghana.
De bijdrage voor het eigen kerkelijke werk kan  overgemaakt worden op:   NL87 RABO 0152 8786 37 t.n.v. PKN Wirdum eo onder vermelding: zondag 30 augustus.